Подели на:
Новости

УСПОСТАВЉАЊЕ ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ РАЗМЕНА МЛАДИХ – ПУТУЈ СВЕТОМ, А НЕ НЕТОМ – ПУТОВАЊЕ ЗА ЗНАЊЕ.

Канцеларија за младе Ивањица и удружење ФОРЦА Пожега партнерски реализују пројекат “Путуј светом а не нетом – Путовање за знање“
Упркос чињеници да међународни програми мобилности младих у Србији започињу још 2011. године (Темпус III програм) и даље је велики број младих, пре свега средњошколаца неинформисан о овим програмима (82% не зна које могућности за младе пружа Еразмус + програм). Неинформисаност младих за последицу има да млади имају страх од учествовања у овим програмима који се огледа у недостатку самопоуздања приликом комуниације на енглеском језику, питања „како ћу се снаћи, уклопити са младима из других држава, како то уопше изгледа” и сл. Као и млади, родитељи су такође неинформисани о овим програмима и о аспектима безбедности и здравља током реализације програма што њих највише и интересује. Иако су ови програми бесплатни за учеснике а путни трошкови се рефундирају након завршетка програма млади неретко имају проблем да предфинансирају путовање на ове програме (од 250 до 350 еура у просеку је потребно да би се отпутовало).
Овај предлог пројекта је конципиран тако да његове активности директно утичу на решавање/ублажавање наведених проблема. Детаљним иформисањем младих о постојећим ЕУ програмима за мобилност млади почињу да размишљају о ангажовању на некоме од њих, информишу се и сами о њима.
Постоји заједничка потреба да се мењају околности, да се унапреди постојећи системски оквир у овој области и заједнички је закључак да треба спровести низ активности, мера и кампања усмерених ка доносиоцима одлука да конкретним изменама планова рада унапреде локалне политике и створе оквир који ће утицати на промене наведених околности.
Циљеви пројекта су:
-Унапређена мобилност младих, обим међународне сарадње младих и подршка младима са лошим социоекономским статусом са територије општине Ивањица;
-Побољшани економски културни и административни предуслови за мобилност младих са територије општине Ивањица;
-Обезбеђени предуслови за веће учешће младих и унапређење међународне сарадње младих;
-Повећан степен информисаности младих о постојећим прогамима мобилности младих и наставног особља . Допуном постојећих ЛАПова обезбедиће се да Локалне самоуправе мобилност третирају као вазан сегмент образовања обезбеђујући му институционалну подршку.
Пројекат траје до краја августа 2022. године и реализоваће се на територији општине Ивањица.
Пројекат се реализује у оквиру програма Партнерске иницијативе организација грађанског друштва (ОГД) и јединица локалне самоуправе (ЈЛС)- “Заједно за активно грађанско друштво –АCТ”
Овај програм финансира Влада Швајцарске, а спроводе швајцарска организација Helvetas Swiss Intercooperation у конзорцијуму са удружењем Грађанске иницијативе.
У претходном периоду потписан је уговор о сарадњи и заједничкој реализацији активности на пројекту између Општине Ивањица-Канцеларије за младе, Удружења Форца из Пожеге и донатора.
Реализован је уводни састанак на пројекту на којем је пројектни тим припремиo неопходне услове за неометану реализацију пројектних активности. Извршена је подела пројектних задатака, дефинисан детаљни план активности, израђена медијска стратегија и припремљени сви неопходни предуслови за правилну реализацију временског плана пројекта.

Још објава

Индивидуални разговори/савертовањаа

Поштовани, На конкурсу за Подизање капацитета Регионалних иновационих сатартап центара у сарадњи са Научно технолошким парковима, који је расписао Фонд…