Документи

Локални акциони план за младе општине Ивањица 2014-2019

Национална стратегија за младе

Статут Општине Ивањица

Закон о младима Репуиблике Србије