Подели на:
Новости

Сајам образовања/округли сто

Поштовани,
Канцеларији за младе општине Ивањица, Општини Ивањица од стране Министарства омладине и спорта РС, на конкурсу за ЈЛС, одобрен је пројекат под називом „Обучени млади, кроз Програм радне праксе до запослења“.
На основу спроведене Анализе потреба незапослених младих општине Ивањица и потреба тржишта рада која је део активности на овом пројекту, дошло се, између осталог, до резултата који одређују потребе послодаваца за одређеним образовним кадровима за наредни период пословања у складу са стратешким развојем њихових компанија, предузећа, институција, фирми, занатских радњи.
Такође, на основу спроведене „Анализе потреба младих у циљу самозапошљавања у односу на приоритетне области привреде“ – дефинисање приоритетних области за отпочињање сопственог бизниса млади су усмерени ка областима у којима могу добити подршку за покретање бизниса кроз разне програме и пројекте које држава субвенционише, као и сигурнијем пласману својих производа или услуга у наредном периоду.
У складу са резултатима поменутих Анализа, организован је Сајам образовања, округли сто, чији је основни циљ промоција даљег школовања и усмеравања ка профилима будућих запослених који недостају ивањичким послодавцима, што има за крајњи циљ већу запосленост младих, као и промоција приоритетних области у циљу самозапошљавања младих и отпочињања бизниса.
Због новонастале ситуације изазване вирусом ковид 19 Сајам образовања, округли сто су реализовани у складу са мерама које су прописане од стране Владе Републике Србије и наредбе Министарства здравља на основу Закона о заштити становништва од заразних болести. С тим у вези ове активности су реализоване у средњим и основним школама градског подручја општине Ивањица у електронском, онлајн облику у периоду од 23.11.2020. до 26.11.2020. године.

Још објава