Подели на:
Новости

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА 2023

Поштовани,
У оквиру глобалног пројекта „Миграције у функцији одрживог развоја“ који спроводе Међународна организација за миграције (IOM) и UNDP у Србији, а финансира Швајцарска влада – Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC) расписан је јавни позив за финансирање пројеката у циљу ублажавања негативних последица унутрашњих миграција.

Канцеларији за младе општине Ивањица – Општини Ивањица на поменутом конкурсу одобрен је пројекат под називом „Модел за унапређење компетенција незапослене омладине у циљу ублажавања негативних последица миграција“ који се спроводи у сарадњи са Међународном огранизацијом за миграције (IOM), финансира Швајцарска влада – Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC), а суфинансира општина Ивањица кроз програмски буџет Канцеларије за младе.
Једна од планираних активности на поменутом пројекту је и организација Сајма образовања, који Канцеларија за младе општине Ивањица организује у сарадњи ивањичким послодавцима и средњим школама.

На основу спроведене Анализе потреба незапослених младих општине Ивањица и потреба тржишта рада дошло се, између осталог, до резултата који одређују потребе послодаваца за одређеним образовним кадровима за наредни период пословања у складу са стратешким развојем њихових компанија, предузећа, институција, фирми, занатских радњи.

Основни циљ организације овог догађаја је промоција даљег школовања и усмеравања ка профилима будућих запослених који недостају ивањичким послодавцима, што има за крајњи циљ већу запосленост младих.

Реализација Сајма образовања је планирана за 17.03.2023. године од 11 часова у Холу Дома културе/Клубу за младе општине Ивањица.

Позивамо све заинтересоване да посете Сајам образовања.

С поштовањем,
Иван Стаменић – Координатор локалне Канцеларије за младе општине Ивањица
Општинска управа Општине Ивањица
Локална Канцеларија за младе општина Ивањица
Венијамина Маринковића бб, 32250 Ивањица
е-маил: kzm.ivanjica@hotmail.com; ivan.stamenic78@gmail.com
Тел: 064/2109448; 064/88 99 486

Још објава