Подели на:
Новости

Пројекат “Миграције у функцији одрживог развоја – фаза III”

Поштовани,
У претходном периоду реализована је фокус група у оквиру пројекта “Миграције у функцији одрживог развоја – фаза III”, у оквиру кога се спроводи истраживање могућности, простора и капацитета приватног сектора за укључивање у процесе креирања и спровођења миграционих политика и конкретних иницијатива на националном и локалном нивоу, а у циљу задржавања радне снаге и превазилажењу дефицита на тржишту рада.
Истраживање се спроводи у 8 земаља, међу којима је и Србија. Пројекат финансира Швајцарска Агенција за развој (СДЦ), а спроводе Међународна организација за миграције (ИОМ) и Програм заразвој Уједињених нација (УНДП).
Фокусне групе се организују и спроводе у локалним заједницама у којима ИОМ и/или УНДП подржава локалне самоуправе у планирању и реализацији активности економског и друштвеног развоја.
У фокус групи су учествовали представници надлежних институција/органа, представници удружења грађана, као и представници привреде, како би заједно проценили реализацију постојећих политика и планова економског и друштвеног развоја на локалном нивоу, и могућности њиховог унапређења кроз укључивање развојних потенцијала миграција.
Три теме које су разматране кроз фокус групе:
1) Могућности за инвестиције дијаспоре, трансфер знања и технологија генерално, са посебним освртом на потенцијале са јавно-приватна партнерства са локалним самоуправама у делу који односи на пројекте од јавног интереса и креирање радних места;
2) Активно укључивање привредника у формулисање и спровођење мера миграционе политике у заједницама, са акцентом на превенцију или подстицање циркуларних миграција у циљу задржавања и привлачења становништва, а самим тим и радне снаге;
3) Испитивање потреба тржишта рада наспрам капацитета присилних или економских миграната, у контексту разматрања могућности за превазилажења дефицита и социјалне кохезије.
Фокус група је била динамична са доста предлога и донетих закључака, а све у циљу постизања општег квалитета у поменутим темама које су обрађене кроз разговор.

Још објава

Индивидуални разговори/савертовањаа

Поштовани, На конкурсу за Подизање капацитета Регионалних иновационих сатартап центара у сарадњи са Научно технолошким парковима, који је расписао Фонд…