Подели на:
Новости

Припрема предлога новог пројекта „Перспективе за младе у руралним срединама у Србији“

У претходном периоду реализован је састанак са циљем припреме предлога новог пројекта „Перспективе за младе у руралним срединама у Србији“, који ће ГИЗ реализовати у наредном периоду.
Циљ пројекта је да се унапреде економске,
социјалне и културне перспективе младих –
укључујући и повратнике – у руралним
подручјима.
Циљ је оснажити младе људе (укључујући
повратнике) и релевантне актере јавног и
приватног сектора у одабраним руралним
заједницама да боље заступају интересе
младих, посебно у погледу обликовања
економије, а по потреби и у погледу социјалне и
културне перспективе.
Пројектне активности ће се углавном
фокусирати на:

 • Промоцију активирања и заступања младих
  (укључујући повратнике) у одабраним
  заједницама. Путем партиципативне и
  инклузивне методе (попут креативних радионица
  под мотом ,,Моје село – моја будућност“),
  младим људима ће бити омогућено да
  артикулишу своје потребе у вези са својом
  економском ситуацијом и да развију
  одговарајућа решења заједно са јавним и
  цивилним сектором.
  Спровођење одабраних омладинских
  иницијатива кроз ,,фонд идеја“. У том контексту,
  финансијска средства ће бити обезбеђена у
  оквиру конкурса за пилотирање посебно
  креативних и ефикасних приступа за
  побољшање перспективе за младе у руралним
  срединама.
  Могућа је, примена одабраних идеја младих у
  оквиру ,,фонда идеја“, са фокусом на социјалне
  и културне приступе.
  Јачање капацитета младих људи и локалних
  актера да оптимизирају и боље искористе
  постојеће структуре и процесе за социјално и
  економско учешће (локално планирање).
  Развијају се конкретне нове економске опције на
  основу развијених приступа; за нпр. побољшање
  постојећих пословних модела у погледу
  оптимизованог стварања вредности, развоја
  нових тржишта и диверзификације производа и
  услуга (start -up).
  Пројекат подржава Савезно министарство за
  економску сарадњу и развој,
  Немачка (БМЗ)
  Партнер Министарство омладине и
  спорта Републике Србије
  (МОС)
  Период трајања пројекта 9/2021 – 8/2024

Још објава