Подели на:
Новости

Предавање „Насиље на интернету“

Локална Канцеларија за младе општине Ивањица у оквиру активности планираних Локалним акционим планом за младе општине Ивањица за 2016. годину приоритет 2.4. Унапређење безбедноси младих реализовала је предавање на тему насиље на интернету. Предавање је реализовано 22.11.2016. године. са почетком у 14:15 часова у просторијама Клуба за младе општине Ивањица. Предавање jе одржао магистар интернет технологија Зоран Вучетић. Ово је једна од битнијих тема са којом млади треба да буду упознати управо из разлога јер су они највећи корисници интернет технологија, а посебно друштвених мрежа. Предавању је присуствовало 23 младих.

Још објава