Подели на:
Новости

„Курс 3D моделирања и штампања“

  Поштовани, На конкурсу у областима омладинског сектора које је расписало Министарство туризма и омладине РС за јединице локалне самоуправе Канцеларији за младе општине Ивањица, Општини Ивањица одобрен је пројекат под називом „Примена Програма Центра за развој иновација у запошљавању и технолошком предузетнишву“. Циљ пројекта је реализација Програма „Центра за равој иновација и технолошког предузетништва“ који функционише у оквиру Клуба за младе општине Ивањица кроз израду и примену свих дефинисаних активности ради унапређења запошљивости, запослености и предузетништва код младих. Кроз функционисање и пружање услуга Центра, млади ће имати прилику да похађају обуке и курсеве из области запошљавања, самозапошљавања, области технолошког предузетништва, IT и WEB програмирања, роботике и електронике, 3D моделирања. Млади ће моћи да се усаврше кроз Програм радне праксе, а имаће прилику да буду учесници Сајма образовања, као и Округлог стола у циљу њиховог самозапошљавања. Биће израђене и две Анализе са циљем повећања запошљивости младих у општини Ивањица. Поред поменутих услуга Центар ће имати и саветодавну улогу у оквиру које ће организвати индивидуална саветовања, пружање информација на захтев, преко телефона или електронске поште као и онлајн каријерно саветовање путем веб платформе. Наведене активности имају за циљ развијање услуга и механизама који поспешују предузетнички дух, запошљивост и запосленост младих што је у директној вези са првом области из НСМ, а то је Област запошљавање и предузетништво младих. У оквиру поменутог пројекта реализован је курс „3D моделирања и штампања“ у сарадњи са Факултетом за машинство и грађевинарство из Краљева. Овај савремени курс обухватио је упознавање са 3D моделирањем, израду виртуелног модела за 3D штампу (3D CAD моделирање), упознавање са технологијом и опремом за 3D штампу, дигиталну припрему за модела за штампу (slicing) и сам процес 3D штампе на савременој опреми. Велики део курса посвећен је практичном раду на развоју 3D модела, припреми модела за штампу, самом процесу 3D штампе и обради одштампаних модела. Полазници су након курса овладали целокупним процесом развоја, припреме и штампања модела, и стекли увид у неке од најакутелнијих технолошких и дизајнерских тенденција.

Још објава