Подели на:
Новости

БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ, ОБУКЕ, ШКОЛЕ ЗА МЛАДЕ У КЗМ

БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ, ОБУКЕ, ШКОЛЕ ЗА МЛАДЕ У КЗМ-ПРИМЕНА ПРОГРАМА ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ ИНОВАЦИЈА У ЗАПОШЉАВАЊУ И ТЕХНОЛОШКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Поштовани,

У просторијама Министарства туризма и омладине Републике Србије, свечано је потписан уговор о реализацији новог пројекта „Примена Програма Центра за развој иновација у запошљавању и технолошком предузетништву“, који је Канцеларији за младе општине Ивањица, Општини Ивањица, одобрен на конкурсу код поменутог Министарства.

Уговори су потписани у присуству министра туризма и омладине, Хусеина Мемића, градоначелника и председника општина, координатора канцеларија за младе, а у име општине Ивањица потписивању уговора је присуствовао координатор Канцеларије за младе општине Ивањица Иван Стаменић.

Циљ пројекта је реализација Програма „Центра за равој иновација и технолошког предузетништва“ који функционише у оквиру Клуба за младе општине Ивањица кроз израду и примену свих дефинисаних активности ради унапређења запошљивости, запослености и предузетништва код младих.

На основу испитивања потреба младих, Програм Центра за развој иновација у запошљавању и технолошког предузетништва је унапређен и осмишљен тако да кроз примену истог допринесе унапређењу запошљивости, запослености и предузетништва код младих

Програм деловања Центра може се поделити у три правца и то:

Правац запошљавања који ће обухватати едукације из области запошљавања младих, курсеве енглеског језика, радне праксе, израду анализа, сајмове;

Правац самозапошљавања који ће обухватати обуке из области самозапошљавања, израду анализа, курсеве 3Д моделирања и штампања, округле столова на теме самозапошљавања;

Правац технолошког предузетништва, који ће обухватати курсеве из области IT и WEB програмирања и биће реализовани од стране лиценцираних академија, што су тренутно и најтраженија занимања у модерном свету технологије. Такође, у оквиру овог правца биће реализована и Школа роботике и електеонике.

Обуке и курсеве ће водити лиценцирани предавачи и лиценциране академије, а учесници курсева ће добити сертификате.

Поред поменутих услуга Центар ће имати и саветодавну улогу у оквиру које ће организвати индивидуална саветовања, пружање информација на захтев, преко телефона или електронске поште као и онлајн каријерно саветовање путем веб платформе.

Наведене активности имају за циљ развијање услуга и механизама који поспешују предузетнички дух, запошљивост и запосленост младих што је у директној вези превасходно са Посебаним циљем 4. „Млади имају равноправне могућности и подстицаје да развијају своје потенцијале и компетенције, које доводе до социјалног и економског осамостаљивања“ као и са другим циљевима из НСМ.

На конкурсу код Министарства туризма и омладине укупно је одобрен 41 пројекат од послатих 71, међу којима је пројекат Канцеларије за младе општине Ивањица оцењен као најквалитетнији, што говори и објављена ранг листа, јер сам пројекат директно доприноси смањењу незапослености младе популације у Ивањици.

Пројекат финансира Министарство туризма и омладине Републике Србије, а суфинансира Општина Ивањица преко програмског буџета Канцеларије за младе.

Позивамо све младе наше општине да се укључе у реализацију пројекта, буду део пројекта, да узму учешће у реализацији праксе, курсева, обука и других активности на пројекту које доприносе смањењу незапослености младих.

Још објава

Индивидуални разговори/савертовањаа

Поштовани, На конкурсу за Подизање капацитета Регионалних иновационих сатартап центара у сарадњи са Научно технолошким парковима, који је расписао Фонд…