Подели на:
Новости

ЗАВРШНИ ДОГАЂАЈ НА ПРОЈЕКТУ – УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КАРИЈЕРНОГ ЦЕНТРА

Поштовани, У петак 27.12.2019. године у просторијама Клуба за младе општине Ивањица, у делу простора успостављеног Каријерног центра (КЦ), опремљеног намештајем и рачунарском опремом, реализован је завршни догађај на пројекту „Унапређење рада Каријерног центра за усмеравање и запошаљавање младих општине Ивањица“ са циљем представљања резултата пројекта, његове даље одрживости, као и бенефита које млади наше општине добијају са успостављањем и оснивањем и унапређењем Каријерног центра – иновативног сервиса за усмеравање и запошљавање младих. Завршном догађају је присуствовало 30-ак младих наше општине различитог узраста са циљем добијања информација о даљем функционисању самог Каријерног центра и услугама које Каријерни центар пружа младима у циљу њиховог даљег усмеравања, запошљавања и самозапошљавања. У претходном периоду доста младих је прошло кроз садржаје који су кроз КЦ организовани, почев од обука, различитих врста саветовања, Сајма образовања. Учешће на пројекту су узели и представници привредног сектора наше општине, представници школа и факултета који школују кадрове потребне нашој општини, као учесници округлог стола организованог у оквиру пројекта. Израђена је и Анализа потребаљ тржишта рада – послодаваца у односу на школовање кадрова итд… Наиме, Канцеларији за младе општине Ивањица, Општини Ивањица од стране Министарства омладине и спорта РС, на конкурсу за ЈЛС, одобрен је пројекат под називом „Унапређење рада Каријерног центра за усмеравање и запошаљавање младих општине Ивањица“. Захваљујући одобреним средствима планирано је да се при Канцеларији за младе на основу спроведених анализа унапреди и даље развије одрживи програм за каријерно вођење и саветовање младих „Каријерни центар“ који ће да поспешује запошљивост и запосленост младих кроз свој план и програм рада што обухвата између осталог, стручно образовање, обуке, радне праксе, анализе потреба тржишта рада, сајам образовања а све у циљу запошљавања и самозапошљавања младих незапослених лица. Пројектом би се повећале компетенције младих, али и одговорило на потребе младих, тржишта рада. Међусекторском сарадњом желимо унапредити перспективе младих на тржишту рада и створити услове за чешће и квалитетније запошљавање младих. Каријерни центар ће створити могућност за стручно каријерно вођење, саветовање и усмеравање младих, пружање помоћи младима у избору смера и занимања, даљег образовања, омогућавање похађања радне праксе, и утицаће на повећање запослења као и усмеравање младих у програме обука и додатног образовања. Пројекат настоји да приближи услуге Каријерног центра сваком појединцу тако што би био развијен програм који укључује различите локалне актере који се баве каријерним вођењем и информисањем. Каријерни центар ће, као што је и наведено, младима омогућити похађање Програма радне праксе који ће бити реализован у сарадњи са Центром за радно ангажовање Ивањица уз финансијску подршку Општине Ивањица. Такође, кроз пројекат је планирано да се оствари сарадња и са средњим школама, као и са привредним сектором Општине Ивањица. Наведене активности Каријерног центра имају за циљ развијање услуга и механизама који поспешују предузетнички дух, запошљивост и запосленост младих што је у директној вези са првом области из АПНСМ (Акциони план Националне стратегије за младе РС), а то је Област запошљавање и предузетништво младих. Даља одрживост и функционисање Каријерног центра предвиђена је Локалним акционим планом за младе општине Ивањица преко Програмском буџета Канцеларје за младе, а све у циљу даљег функционисања и пружања услуга младима осмишљених и унапређених у оквиру пројекта „Унапређење рада Каријерног центра за усмеравање и запошаљавање младих општине Ивањица“.
[vc_gallery interval=“3″ images=“20811,20812,20813,20814,20815,20816″ img_size=“full“]

Још објава

Индивидуални разговори/савертовањаа

Поштовани, На конкурсу за Подизање капацитета Регионалних иновационих сатартап центара у сарадњи са Научно технолошким парковима, који је расписао Фонд…