Подели на:
Новости

Реализована Уводна инфо радионица у Осоници – АГРИ ПРОЈЕКАТ

Канцеларија за младе општине Ивањица учествује у пројекту ”Пољопривреда је спремна за иновације (АГРИ): према одрживом систему подршке младима у пољопривреди у Србији”, који спроводи Омладински клуб Нови Пазар у партнерству са Удружењем младих агронома. Пројекат је финансиран средствима Европске уније и ко-финансиран средствима Владе Републике Србије и траје укупно 18 месеци. Пројекат АГРИ доприноси смањењу незапослености међу младима кроз јачање локалних актера за подршку младима у пољопривреди. Пројекат настоји да повећа запошљивост младих пољопривредника развојем нових услуга прилагођених њиховим потребама. У оквиру Канцеларије за младе општине Ивањица, а у сарадњи са Одељењем за пољопривреду и заштиту животне средине Општинске управе општине Ивањица, кроз Саветодавни пољопривредни центар, млади ће имати могућност да учествују у следећих неколико група активности: 1. Информисање (Прво, млади и цела локална заједница ће бити информисани о покретању пројекта и успостављању Саветодавног пољопривредног центра. Након тога ће бити реализована Уводна инфо радионица у 4 месне заједнице која има главни циљ да младим пољопривредницима и новим, потенцијалним пољопривредницима које бенефите они могу да добију од планираног програма, као и новоформираног Саветодавног пољопривредног центра. Такође, континуирано информисање младих о могућностима усавршавања и образовања, континуирано информисање и промоција сајтова, портала, брошура, билтена у вези са усавршавањем и могућностима младих у пољопривреди, као и информисање о примерима добре праксе). 2. Саветовање (Континуирано саветовање у вези са конкурисањем за субвенције и на конкурсе за младе пољопривреднике, саветовање за попуњавање образаца у вези са израдом бизнис плана, кредитирање младих пољопривредника, предности и умрежавање у задруге, мотивација младих да се баве пољопривредом, пласман производа и сировина, примери добре праксе у пољопривреди, стицање радног, практичног искуства на квалитетним газдинствима, дефинисање цене производње). 3. Образовање (Развој личних капацитета младих општине Ивањица и капацитета у смислу самозапошљавања, укључујући и младе пољопривреднике као припаднике осетљиве групе младих са села кроз повећање конкурентности при запослењу, а уједно и кроз компоненту самозапошљавања и предузетништва младих у смислу израде бизнис плана, правне помоћи за младе предузетнике/пољопривреднике, Веб промоције предузетничке идеје, кроз промоцију производа/пољопривредних производа. Такође ће бити реализована 4 уско стручна предавања из области пољоприведе где ћемо на основу потреба младих дефинисати 4 области и ангажовати професоре са Пољопривредног факутета из Београд, који ће одржати предавања.) 4. Повезивање с пословном заједницом (Пласман производа на тржиште кроз испуњавање услова за излазак на тржиште, повезивање и умрежавање са газдинствима и ланцима продаје, маркетима, пијацама. Повезивање младих пољопривредника са квалитетним пољопривредним газдинствима-примери добре праксе. Развој капацитета младих пољопривредника у циљу стицања нових знања кроз иновације, пласман роба на тржиште, повезивања са компанијама, купцима и другим њима занимљивим и битним пољопривредним газдинствима, тј. свим чиниоцима ланца пољопривреде. Планиран је низ састанака, посета пољопривредним газдинствима, као и Сајму пољопривреде у Новом Саду и неком од института, образовних установа зависно од интересовања младих пољопривредника). У среду 12.02.2020. године са почетком у 17 часова у просторијама издвојеног одељења ОШ „Кирило Савић“ у Осоници је одржана Уводна инфо радионица у оквиру пројекта „Пољопривреда је спремна за иновације“ – АГРИ пројекат. Учесници радионице (њих око 40) су били млади пољопривредници МЗ Осоница, родитељи младих пољопривредника, као и други млади и мештани заинтересовани да се баве пољопривредом. Учесници Уводне инфо радионице су упознати са самим програмом и могућностима младих пољопривредника наше општине. Такође им је кроз један искрен приступ представљена реална слика пољопривреде на локалу и у Србији, хоризонтална и вертикална комуникација у области пољопривреде у Србији, финансирање младих у пољопривреди, субвенције, представљен је и Програм Саветодавног пољопривредног центра (СПЦ) општине Ивањица у оквиру КЗМ, као и позиционирање СПЦ у оквиру хоризонталне и вертикалне комуникације међу актерима пољопривреде на локалу и у Србији. Извршено је анкетирање младих пољопривредника који су присуствовали уводној радионици о темама које ће бити заступљене на предавањима које ће за њих водити професори са Пољопривредног факултета у Београду. Такође млади и остали присутни на предавањима су упознати о могућности да посете Сајам пољопривреде у Новом Саду, као и неки институт или развијено пољопривредно добро о трошку програма. У уторак 24.02.2020. године са почетком у 12 часова у просторијама ОШ „Проф. др Недељко Кошанин“ у Девићима биће одржана друга Уводна инфо радионица у оквиру пројекта „Пољопривреда је спремна за иновације“ – АГРИ пројекат. Позивамо младе у пољопривреди, све младе који планирају да се баве пољопривредом, родитеље младих пољопривредника да буду учесници радионице. Све додатне информације о самом пројекту и програму можете добити у Канцеларији за младе општине Ивањица.

Још објава

Индивидуални разговори/савертовањаа

Поштовани, На конкурсу за Подизање капацитета Регионалних иновационих сатартап центара у сарадњи са Научно технолошким парковима, који је расписао Фонд…