Подели на:
Новости

Радионице „Тимски рад и формирање тима“ – ЛОП и Сервиси за младе

Поштовани,

У циљу боље умрежености младих на територији Општине Ивањица у оквиру и координацији Kанцеларије за младе (KЗМ) у претходних неколико година постоје и функционишу две неформалне групе младих Локални омладински парламент општине Ивањица (ЛОП) и Сервиси за младе МЗ општине Ивањица (Сервиси).Обе групе су пројектно формиране, као једна од активности у реализацији одобрених пројеката чији је носилац била KЗМ. ЛОП окупља младе из градског дела општине Ивањица који похађају средње школе, а такође су чланови старији основци. Сервисе, као неформалну групу младих, чине млади средњошколци који похађају школу у Ивањици, а потичу из сеоских месних заједница општине Ивањица. Основни разлог оснивања и функционисања ове две нфг младих је боља умреженост младих у циљу добре размене информација међу младима што за циљ има реализацију активности KЗМ на основу потреба младих. Наиме информације теку у два смера. Од чланова ове две групе добијамо информације о тренутним потребама младих из њихових школа (ЛОП), као и потребе младих из свих месних, сеоских, заједница из којих долазе чланови Сервиса. У супротном смеру млади из одређених школа, месних заједница добијају информације преко чланова ЛОПа и Сервиса о активностима које ре реализују у KЗМ и на којима они могу узети учешће. Број чланова ЛОПа и Сервиса се креће око 20. Њихово учешће и деловање у оквиру група је на добровољној бази. Kроз учешће и ангажовање у својим нфг млади буду оснажени кроз сет обука, едукација, како би могли да обављају одређене активности. Млади ангажовани у овим групама чине окосницу волонтера у KЗМ у организацији, реализацији активности и прикупљању информација о потребама младих на основу којих се и прави план активности у Складу са локалним акционим планом младих а тиче се циљне групе/подгрупе младих, средњошколци и старији основци. Основни сет обука који млади пролазе чине eдукације на теме тимски рад, организација догађаја, комуникација и јавни наступ, писање пројеката и управљање пројектним циклусом психосоцијалне радионице и многе друге у зависности од њихових потреба. Овако оснажени млади кроз ангажовање у оквиру својих нфг оснивају своја удружења и НВО и тако постају имају могућност да конкуришу и да буду један од партнера KЗМ на расписаним конкурсима код различитих донатора. Сет едукација је ове године започет едукацијом Тимски рад и формирање тима кроз коју су прошли и чланови ЛОПа и Срервиса. Едукације су одржане за Сервисе у Дом ученика 11.07.2017.године, а за чланове ЛОПа у Kлубу за младе општине Ивањица 07.04.2017. године. Након реализације још неколико обука у наредном периоду планирамо да спојимо ове две групе и од ње направимо једно репрезантативно тело кога чине основци и средњошколци наше општине у циљу заједничког деловања у различитим областима Омладинске политике и остваривање квалитетних услова за живот младих.

Још објава

Индивидуални разговори/савертовањаа

Поштовани, На конкурсу за Подизање капацитета Регионалних иновационих сатартап центара у сарадњи са Научно технолошким парковима, који је расписао Фонд…