Подели на:
Новости

Припремне активности и почетак изградње „Омладинског кампа“

Поштовани,

локалној Канцеларији за младе општине Ивањица на конкурсу код Министарства омладине и спорта Републике Србије за подршку јединицама локалне самоуправе одобрен је пројекат „Изградња омладинског кампа“ који се реализује на Дајићком брду, планина Голија. Као што је поменуто пројекат финансира Министарство омладине и спорта, а суфинансира Општина Ивањица.

Поред правно-административних активности, добијања локацисјких услова, грађевинске дозволе као и спровођења процесса јавне набавке кроз који је извршен одабир извођача радова реализован је и велики број активности на уређењу простора и почетку изградње самог објекта. Једна од првих активности била је омеђавање парцеле на којој ће се градити будући „Омладински камп“.

Након тога приступило се уређењу околине на самој парцели што је обухватало уређење и крчење простора како кроз волонтерски рад тако и уз помоћ механизације. На уређеном простору у сарадњи са локалном геометарског службом уцртан је положај будућег објекта на самој парцели. Уз помоћ великог броја волонтера даље се наставило са радовима кроз кошење парцеле, равнање земљишта, прокопавање пута за возила, изради ограде од смрчевог дрвета, а све то у складу правилиником уређења простора и информације о локацији на којој се гради поменути камп.

Паралелно са свим активностима започети су и завршени земљани радови који су подразумевали ископавање темеља. Тренутно је све спремно за наставак радова, тачније зидарске и бетонско-армирачке радове.

Ово је један од пројеката које Канцеларија за младе реализује и кроз који ће се младима у Ивањици пружити један садржај какав до сада није постојао у нашој општини, а који могу користити и гости наше општине.

Позивамо све заинтересоване младе да се активно укључе у изградњу оваквог кампа који ће им свакако бити на располагању. Такође, захваљујемо се и великом броју волонтера који се већ одазвао и тренутно ради на овом пројекту.

Још објава