Подели на:
Каријерни центарНовости

Обука за пројектни тим – Обучени млади кроз ПР праксе до запослења

Поштовани,
На конкурсу у областима омладинског сектора које је расписало Министарство омладине и спорта РС за јединице локалне самоуправе Канцеларији за младе општине Ивањица, Општини Ивањица одобрен је пројекат под називом „Обучени млади кроз Програм радне праксе до запослења“.
У оквиру овог пројекта планирано је да се при Канцеларији за младе успостави и развије одрживи „Модел за унапређење компетенција младих незапослених у складу са личним потребама и потребама послодаваца“ који ће да поспешује запошљивост и запосленост младих кроз свој план и програм рада што, између осталог, обухвата Програм радне праксе, стручно образовање, обуке, анализе потреба тржишта рада у односу на школовање кадрова, сајам образовања, анализе потреба младих у циљу самозапошљавања – дефинисање приоритетних области за отпочињање сопственог бизниса, организацију Округлог стола и представљање примера добре праксе из одређених области а све у циљу запошљавања и самозапошљавања младих незапослених лица. Пројектом би се повећале компетенције младих, али и одговорило на њихове потребе, као и потребе тржишта рада. Такође, остварила би се међусекторска сарадња, кроз коју желимо унапредити перспективе младих на тржишту рада и створити услове за чешће и квалитетније запошљавање младих. Млади учесници на пројекту би добили саветодавну услугу у виду индивидуалних саветовања, пружања информација на захтев, преко телефона или електронске поште као и онлајн каријерно саветовање путем веб платформе.
Наведене активности у оквиру одобреног пројекта „Обучени млади кроз Програм радне праксе до запослења“ имају за циљ развијање услуга и механизама који поспешују предузетнички дух, запошљивост и запосленост младих што је у директној вези са првом области из АПНСМ (Акциони план Националне стратегије за младе РС), а то је Област запошљавање и предузетништво младих. У протеклом периоду реализована је тродневна обука за пројектни тим у циљу развоја капацитета за коришћење нових технологија, а све у циљу информисања циљне групе пројекта. Главни резултат ове активности је развијен Модел за унапређење компетенција младих незапослених у складу са личним потребама и потребама послодаваца.
Позивамо све младе наше општине да се укључе у реализацију пројекта, буду део пројекта, да узму учешће у реализацији праксе, обука и других активности на пројекту које доприносе смањењу незапослености младих.
Све активности биће реализоване у складу са мерама које су прописане од стране Владе Републике Србије и наредбе Министарства здравља на основу Закона о заштити становништва од заразних болести.

Још објава

Индивидуални разговори/савертовањаа

Поштовани, На конкурсу за Подизање капацитета Регионалних иновационих сатартап центара у сарадњи са Научно технолошким парковима, који је расписао Фонд…