Подели на:
Новости

Обука „Веб промоција предузетничке идеје“-„Успостављање цент…“

Поштовани,

На конкурсу у областима омладинског сектора које је расписало Министарство омладине и спорта РС за јединице локалне самоуправе Канцеларији за младе општине Ивањица, Општини Ивањица одобрен је пројекат под називом „Успостављање Центра за развој иновација у запошљавању и технолошког предузетнишва“.
Циљ пројекта је успотављање „Центра за равој иновација и технолошког предузетништва“ у оквиру Клуба за младе општине Ивањица кроз израду и развој његовог програма ради унапређења запошљивости, запослености и предузетништва код младих.

У оквиру овог пројекта планирана је израда и развој програма ново-отвореног „Центра за развој иновација и технолошког предузетништва„ у оквиру Клуба за младе општине Ивањица. Кроз функционисање и пружање услуга Центра, млади ће имати прилику да похађају обуке и курсеве из области запошљавања, самозапошљавања и по први пут области IT и WEB програмирања. Млади ће моћи да се усаврше кроз Програм радне праксе, а имаће прилику да буду учесници Сајма образовања, као и Округлог стола у циљу њиховог самозапошљавања. Биће израђене и две Анализе са циљем повећања запошљивости младих у општини Ивањица. Поред поменутих услуга Центар ће имати и саветодавну улогу у оквиру које ће организвати индивидуална саветовања, пружање информација на захтев, преко телефона или електронске поште као и онлајн каријерно саветовање путем веб платформе.

Центар ће такође створити могућност за стручно вођење, саветовање и усмеравање младих и утицаће на повећање запослења као и усмеравање младих у програме обука и додатног образовања кроз коришћењег модерно опремљеног простора.

Наведене активности у оквиру одобреног пројекта „Успостављање Центра за развој иновација у запошљавању и технолошког предузетнишва“ имају за циљ развијање услуга и механизама који поспешују предузетнички дух, запошљивост и запосленост младих што је у директној вези са првом области из НСМ, а то је Област запошљавање и предузетништво младих.

У оквиру поменутог пројекта реализована је обука „Веб промоција предузетничке идеје“. Реализацији ове обуке присуствовало је 20 младих људи. Обука је обухватала теме како промовисати бизнис путем веб портала са акцентом на коришћење друштвених мрежа у промотивне и пословне сврхе.

Још објава

Индивидуални разговори/савертовањаа

Поштовани, На конкурсу за Подизање капацитета Регионалних иновационих сатартап центара у сарадњи са Научно технолошким парковима, који је расписао Фонд…