Подели на:
Новости

Обука „Рачунарска писменост“ – Центар за развој иновација

Поштовани,

На конкурсу у областима омладинског сектора које је расписало Министарство омладине и спорта РС за јединице локалне самоуправе Канцеларији за младе општине Ивањица, Општини Ивањица одобрен је пројекат под називом „Успостављање Центра за развој иновација у запошљавању и технолошког предузетнишва“.
Циљ пројекта је успотављање „Центра за равој иновација и технолошког предузетништва“ у оквиру Клуба за младе општине Ивањица кроз израду и развој његовог програма ради унапређења запошљивости, запослености и предузетништва код младих.

У оквиру поменутог пројекта реализована је обука „Рачунарска писменост“. Реализацији ове обуке присуствовало је 20 младих људи. Обуке је обухватала следеће теме: Оперативни системи, програми за обраду текста, рад на Интернету са акцентом на коришћење друштвених мрежа у промотивне и пословне сврхе.

Још објава

Индивидуални разговори/савертовањаа

Поштовани, На конкурсу за Подизање капацитета Регионалних иновационих сатартап центара у сарадњи са Научно технолошким парковима, који је расписао Фонд…