Подели на:
Каријерни центарНовости

Обучени млади кроз Програм радне праксе до запослења

Поштовани,
На овогодишњем конкурсу у областима омладинског сектора које је расписало Министарство омладине и спорта РС за јединице локалне самоуправе Канцеларији за младе општине Ивањица, Општини Ивањица одобрен је пројекат под називом „Обучени млади кроз Програм радне праксе до запослења“.
У оквиру овог пројекта планирано је да се при Канцеларији за младе успостави и развије одрживи „Модел за унапређење компетенција младих незапослених у складу са личним потребама и потребама послодаваца“ који ће да поспешује запошљивост и запосленост младих кроз свој план и програм рада што, између осталог, обухвата Програм радне праксе, стручно образовање, обуке, анализе потреба тржишта рада у односу на школовање кадрова, сајам образовања, анализе потреба младих у циљу самозапошљавања – дефинисање приоритетних области за отпочињање сопственог бизниса, организацију Округлог стола и представљање примера добре праксе из одређених области а све у циљу запошљавања и самозапошљавања младих незапослених лица. Пројектом би се повећале компетенције младих, али и одговорило на њихове потребе, као и потребе тржишта рада. Такође, остварила би се међусекторска сарадња, кроз коју желимо унапредити перспективе младих на тржишту рада и створити услове за чешће и квалитетније запошљавање младих. Млади учесници на пројекту би добили саветодавну услугу у виду индивидуалних саветовања, пружања информација на захтев, преко телефона или електронске поште као и онлајн каријерно саветовање путем веб платформе.
Наведене активности у оквиру одобреног пројекта „Обучени млади кроз Програм радне праксе до запослења“ имају за циљ развијање услуга и механизама који поспешују предузетнички дух, запошљивост и запосленост младих што је у директној вези са првом области из АПНСМ (Акциони план Националне стратегије за младе РС), а то је Област запошљавање и предузетништво младих.
На конкурсу код Министарства омладине и спорта укупно су одобрена 24 пројекта од послатих 40, међу којима је пројекат Канцеларије за младе општине Ивањица оцењен као најквалитетнији, што говори и објављена ранг листа, јер директно доприноси смањењу незапослености младе популације у Ивањици.
Позивамо све младе наше општине да се укључе у реализацију пројекта, буду део пројекта, да узму учешће у реализацији праксе, обука и других активности на пројекту које доприносе смањењу незапослености младих.
Све активности биће реализоване у складу са мерама које су прописане од стране Владе Републике Србије и наредбе Министарства здравља на основу Закона о заштити становништва од заразних болести.

Још објава