Подели на:
Каријерни центарНовости

Индивидуални разговори/саветовања

Поштовани,
На конкурсу у областима омладинског сектора које је расписало Министарство омладине и спорта РС за јединице локалне самоуправе Канцеларији за младе општине Ивањица, Општини Ивањица одобрен је пројекат под називом „Обучени млади кроз Програм радне праксе до запослења“. У оквиру овог пројекта планирано је да се при Канцеларији за младе успостави и развије одрживи „Модел за унапређење компетенција младих незапослених у складу са личним потребама и потребама послодаваца“ који ће да поспешује запошљивост и запосленост младих кроз свој план и програм рада што, између осталог, обухвата Програм радне праксе, стручно образовање, обуке, анализе потреба тржишта рада у односу на школовање кадрова, сајам образовања, анализе потреба младих у циљу самозапошљавања – дефинисање приоритетних области за отпочињање сопственог бизниса, организацију Округлог стола и представљање примера добре праксе из одређених области а све у циљу запошљавања и самозапошљавања младих незапослених лица. Пројектом би се повећале компетенције младих, али и одговорило на њихове потребе, као и потребе тржишта рада. Такође, остварила би се међусекторска сарадња, кроз коју желимо унапредити перспективе младих на тржишту рада и створити услове за чешће и квалитетније запошљавање младих. Млади учесници на пројекту би добили саветодавну услугу у виду индивидуалних саветовања, пружања информација на захтев, преко телефона или електронске поште као и онлајн каријерно саветовање путем веб платформе. Наведене активности у оквиру одобреног пројекта „Обучени млади кроз Програм радне праксе до запослења“ имају за циљ развијање услуга и механизама који поспешују предузетнички дух, запошљивост и запосленост младих што је у директној вези са првом области из АПНСМ (Акциони план Националне стратегије за младе РС), а то је Област запошљавање и предузетништво младих. Током реализације пројекта асистент/саветник на пројекту кроз индивидуални разговор са корисницима разматра дилеме и евентуалне проблеме на које млади наилазе у области развоја каријере, запослења. Кроз једночасовни разговор саветник, у зависности од потребе корисника даје тачне информације и упућује на адекватне институције или појединце где корисник може добити одговоре на евентуална питања која самостално нису успели да реше. Корисници се пријављују за индивидуални састанак са саветником на сопствени захтев или на препоруку представника Каријерног центра у зависности од сопствених потреба. Саветовање се обавља у сарадњи са Центром за радно ангажовање младих Ивањице у циљу размене информација. Главни резултат ове активности је развијен Модел за унапређење компетенција младих незапослених у складу са личним потребама и потребама послодаваца. Позивамо све младе наше општине да се укључе у реализацију пројекта, буду део пројекта, да узму учешће у реализацији праксе, обука и других активности на пројекту које доприносе смањењу незапослености младих.
Све активности биће реализоване у складу са мерама које су прописане од стране Владе Републике Србије и наредбе Министарства здравља на основу Закона о заштити становништва од заразних болести.

Још објава

Индивидуални разговори/савертовањаа

Поштовани, На конкурсу за Подизање капацитета Регионалних иновационих сатартап центара у сарадњи са Научно технолошким парковима, који је расписао Фонд…